Menu

8. ROČNÍK DRAGON CUP PIEŠŤANY 2018

Preteky, Slovenský pohár
8. ROČNÍK DRAGON CUP  PIEŠŤANY 2018

 8. ROČNÍK DRAGON CUP  PIEŠŤANY 2018

Pretek o pohár primátora mesta Piešťany

PROPOZÍCIE      PRETEKOV

                            

Termín konania    :   2. júna 2018

Miesto konania     :  Piešťany, rieka Váh – medzi mostami

Dĺžka trate            :   180 m

Usporiadateľ         :  NEPTÚN KLUB Piešťany 

SÚŤAŽNÉ   KATEGÓRIE :

 

posádky /

3 posádky /

 

KRITÉRIA PRETEKOV :

PROGRAM PRETEKOV :

9.00 – 10.00hod.   –   registrácia posádok, možnosť tréningu

10.00  hod.             –   porada kapitánov

  10.30 – 12.30 hod. –   rozjazdy

13.00 – 16.00 hod. –   semifinálové, finálové jazdy , vyhodnotenie pretekov

POSTUPOVÝ KĽÚČ :

V jednej jazde štartujú 3 lode.

Každá posádka absolvuje 2 rozjazdy. Nasadenie do rozjázd bude podľa čísla, ktoré si družstvá vylosujú na porade kapitánov. Na základe lepšie dosiahnutých časov budú lode nasadzované do semifinálových jázd. Postupový kľúč  oznámi usporiadateľ na porade kapitánov na základe počtu prihlásených posádok.

 

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE :

Každá prihlásená posádka musí mať pomenovanie a kapitána.

Prihlášky zasielať na  neptunklubpiestany@gmail.com č.tel. 0911 787896 najneskôr

                                             do 27.5.2017

     Pred zahájením pretekov najneskôr na porade kapitánov odovzdá kapitán posádky

     vyplnenú registračnú kartu členov posádky. Formulár je súčasťou propozícií.

 

 

 

ŠTARTOVNÉ :   220,- EUR,-   posádka

   90,- EUR/školská posádka – stredná škola

V cene štartovného je 21 x  občerstvenie – jedlo a nápoj

Štartovné uhradiť na porade kapitánov.

TRÉNINGY :

 

V priebehu mesiaca máj je možné dohodnúť termín tréningu na tel. č. 0911 787896

Poplatok  1 hod.   40 EUR/posádka

1 hod.    20 EUR/školská posádka, detská posádka

OBČERSTVENIE :

Vo forme bufetov v mieste konania pretekov.

ĎALŠIE   INFORMÁCIE :

Účasť na pretekoch je na vlastné nebezpečenstvo !

     Deti do 15 rokov a neplavci sú povinní jazdiť v plávacích vestách.

    

Lode, pádla, plávacie  vesty, kormidelníka a zdravotnú službu zabezpečuje usporiadateľ.