Prebudenie Draka

PRETEKY DRAČÍCH LODÍ OBCÍ, FIRIEM A VÝKONNOSTNÝCH TEAMOV

Zlož si svoj tím a poď si zazávodiť.

Termín:   1.9.2019
Miesto:   Trenčín – Hoss sport center ,Karpatska 2387
Usporiadateľ:  Luan, občianske združenie, ul. Kniežaťa Pribinu 24, Trenčín, Na vode s.r.o.
Riaditeľ preteku:  Denis Matúš
Prihlášky:  dracielode@gmail.com,  0917118268
Bankové spojenie:
VÚB, a.s. pobočka Trenčín
IBAN: SK62 0200 0000 0035 3181 3354
Program pretekov: 

1.9. Nedeľa

9,00 hod. – tréning posádok
11,00 hod. – porada kapitánov jednotlivých posádok
12,00 hod. – zahájenie pretekov
13,00 hod. – rozjazdy posádok obcí, firiem a výkonnostných posádok
17,00 hod. – finálové jazdy
18,30 hod. – vyhodnotenie pretekov
13,00 hod. – 22,00 hod. – kultúrny a zábavný program

Kategória firmy a obce:
20 – členná posádka: dĺžka trate 200 m – min. 12, max. 20 pádlujúcich + 1 bubeník v lodi (mix-muži, ženy, deti)
10 – členná posádka: dĺžka trate 200 m – 10 pádlujúcich (8 mužov + 2 ženy)

Kategória výkonnostných posádok :
dĺžka trate 200 m a 1000m – MIX – min. 4 pádlujúce ženy (minimálne 12 pádlujúcich osôb)

Kategória ženy:  prihlásené minimálne 2 posádky

Postupový kľúč:  na porade kapitánov si vylosuje každý kapitán svoje číslo nasadenia do súťažného postupového kľúču. Posádky si nemôžu dopĺňať pretekárov z iných posádok.
Každý kapitán na porade predloží menný zoznam posádky s podpismi, že štartujú na vlastné nebezpečie – formulár si vyzdvihne kapitán posádky pri vstupe v hlavnom stane.
Výsledky:  budú zverejňované po dojazde lodí do cieľa na výsledkovej tabuli
Ceny: medaile, poháre,
Usporiadateľ zabezpečí:  lode, pádla, plávacie vesty, kormidelníkov
Občerstvenie: vo forme bufetov
Štartovné:
-180,00 €/ 20 –členná posádka (max. 23 osôb – 23 identifikačných pások)
– 90,00 €/ desať-členná posádka (max. 12 osôb – 12 identifikačných pások)
– uhradiť do 7 dní pred pretekom bankovým prevodom (dôležité: do poznámky treba uviesť názov posádky)

Po prihlásení posádky a dohovore s riaditeľom pretekov možná úhrada priamo na mieste v hotovosti oproti účtovnému dokladu (potrebné nahlásiť riaditeľovi preteku 7 dní pred pretekom)

 

PD – zoznam posádky