Menu

ŠKOLY NA DRAČÍCH LODIACH 2017

Najnovšie, Nostradamus, Preteky
ŠKOLY NA DRAČÍCH LODIACH 2017

Dračie lode v poslednom desaťročí zažívajú na Slovensku veľký športový boom, ktorému sa tešia všetci ľudia na svete, kde je organizovaných 50 mil. ľudí.

Výhodou dračích lodí je zapájanie sa do súťaže veľkého kolektívu, čím dáva možnosť aktívne v príprave zapojiť žiakov celej školy. Žiaci prichádzajú do kontaktu s prírodným živlom, osvoja si základy správania sa a pohybu pri vode a prijme ich k fyzickému úsilia vydaného v prospech kolektívu.

Vyzývame Vašu školu o zapojenie sa do prípravy k stretnutiu s ostatnými školami na dračích lodiach. Do lode si sadá 20 žiakov, bubeník, kormidelník-inštruktor, ktorého Vám zabezpečí občianske združenie. Výcvik prebieha na suchu, kde naučíme účastníkov ako správne držať pádlo, pripevníme každému plávaciu vestu a posádka môže vyplávať.

Pretek je vypísaný na termín 4. 5. 2017 v priestore Ostrova Trenčín. V prípade nepriaznivého počasia 11.5. 2017

Riaditeľ pretekov: Ľubomír Matúš – 0904 561 559
Prihlášky: Ľudovít Kuhloffel – 0905 237 377, e-mail: ludosport45@gmail.com

Posádky absolvujú tréning, rozplavby, kde podľa časov sú nasadzované do ďaľších plavieb.

Kategórie:

1. mix ( posádka zložená z maximálne 12 chlapcov, minimálne 8 dievčat)
2. chlapci ( posádka zložená z 20 chlapcov, bubenník može byť aj dievča)
3. dievčatá ( posádka zložená z 20 dievčat, bubenník može byť aj chlapec)

Prvé tri posádky odmenené diplomom a víťazným pohárom.

Možnosť občerstvenia v športovom areáli.

Štartovné za posádku: 60€ (možnosť platit v kultúrnych poukazoch)
Toalety a sprchy v areáli pretekov.

PROGRAM: – 8,00 hod. – príchod účastníkov
– 8,30 – porada kapitánov a rozlosovanie posádok
– 9,00 – slávnostné zahájenie
– 9,30 – rozplavby (po sčítaní časov postup do finálových jázd)
– 11,30 – finálové jazdy o umiestnenie
– 12,30 – vyhodnotenie a odovzdávanie cien